De voksne

Vi mødes i bibelkredse og under private former en eller flere gange om måneden.

Tre gange om måneden har vi møder i missionshuset 'Arken'. Vi er som regel mellem 40-60 hver gang, og er der noget specielt, kan vi blive 80-100 eller flere når børn og unge er med.

Det er et helt uforpligtende fællesskab. Du kan ikke være eller blive medlem af Indre Mission. Der er bestemt ingen regler, men det vil hjælpe at kunne drikke en kop kaffe.

Ved de tre møder inviterer vi oftest en gæst, der kommer og taler til os, eller kommer med et oplæg til samtale bagefter.

Nogle gange om året har vi besøg af repræsentanter fra andet kirkeligt arbejde, eller der bliver arrangeret et par temauger.

Hvis ikke andet er anført, er mødet kl. 19.00 i Arken, Børkop Missionshus, Peder Breths Vej 3.

Hjertelig velkommen!

Program 

August

  9 Bibelkredse

16  17.30 Fællesspisning og opstartsmøde v. bestyrelsen.  
  Børnenes 5 minutter

23  ”Hvad kan vi lære af Abraham om det at følge Gud?”
  Pensioneret rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia.
  Indsamling til Indre Mission

30  ”Med Jesus på nettet”  At være kristen i en verden fuld af
  digital støj. Kommunikationschef Asbjørn Asmussen,  
  Fredericia. Indsamling til Indre Mission

September

  4 Kvinder på tværs. Er for alle kvinder - på tværs af alder,
  livssituation, religion og interesser - der har lyst til socialt
  samvær/fællesskab med andre kvinder og lyst til at dele liv,
  tid, nærvær, erfaringer m. m.

  6 Bibelkredse

13  «Vort syn på fremmede i Bibelsk sammenhæng»
  Landsleder for tværkulturelt arbejde, Krista Rosenlund  
  Belows, Brædstrup. Indsamling til IMs tværkulturelle arbejde

20  17.30 Indre Missions 'fødselsdag', fællesspisning. Pastor
  Hans-Ole Bækgaard, formand for IM. Indsamling til Indre
  Mission

27  «Du skal IKKE skamme dig!» Journalist Anette Maria
  Ingemansen, Fredericia.

Oktober

Temaaftener i Taulov, 19.30. Pastor og missionær Jakob Lund   
  Olesen, Langeskov, underviser.
  2 "Dåbens kraft" (Årsmøde efter kaffen)
  4     "Nadverens styrke»

  2 Kvinder på tværs

11  Bibelkredse

25  17.30 Fællesspisning, familieaften og Arkens fødselsdag.
  Konsulent i DFS, Randi Taulborg, Aulum, taler. Indsamling
  til DFS.

November

  1 Bibelkredse

  6 Kvinder på tværs

  8 «Det kristne menneskesyn, og konsekvenserne for os
  selv» Leder af AdamogEva.dk, Vibeke Sode Hjort, Børkop.
  Indsamling til AdamogEva.dk

15  ”Glæden ved at give” Vi ser på en konkret indsamling, som
  fandt sted i kirkens allerførste tid. Indsamlingen (2 Kor 8-9) er
  præget af en særlig glæde og iver efter at være med til at
  give. Hvordan hænger det sammen? Hvorfor er de første
  kristne så optaget af samle penge ind? Er der noget vi kan
  lære her? Indsamingskonsulent Anna-Kathrine Thunbo
  Pedersen, Kolding. Indsamling til IM.

22  «Prioritering af tid og penge» Forkynder og
  samfundskonsulent, Brian Madsen, Vejle. Indsamling til IM.

29  17.30 Fællesspisning - Familieaften - Adventsfest.
  Konsulent i DFS, Britta Bank Møller, Kolding. Indsamling til  
  DFS.

December

  6 Bibelkredse

13  Møde. «Forventning». Landssekretær i Ordet og Israel,
       Morten Nielsen, Gårslev. Indsamling til Ordet og Israel.

29  14.30 - 16.30 Julefest Villy Jakobsen medvirker.

Januar 2019

  3 Bibelkredse
7.- 10.   Evangelisk Alliance Bedeuge
17  Sang-, vidne- og reflektionsaften ved Mona Ladekjær
24  Mødefri pga fællesdag lørdag.
26  Fællesdag. Nærmere program følger.
31  Møde ved pastor Per Damgaard Pedersen, Kolding.

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
Indre Mission lokale arbejde

02.11.2018

Indre Mission lokale arbejde

Indre Mission har fællesskaber over det meste af landet med aktiviteter for forskellige aldre. Find et fællesskab nær dig. læs mere

Kvindekonference 2019

03.12.2018

Kvindekonference 2019

En opmuntrende og inspirerende konference for kvinder i alle aldre. To dage med oplæg, seminarer, lovsang og fællesskab. læs mere

Find svar på adamogeva.dk

02.11.2018

Find svar på adamogeva.dk

Her finder du rådgivning om følelser, krop og sex. Du kan gå på opdagelse i temaer og arkiv eller selv stille et spørgsmål til brevkassen. læs mere

Next
    • Børkop IM
    • Arken Børkop
    • Peder Breths Vej 3
    • 7080 Børkop