De voksne

Vi mødes i bibelkredse og under private former en eller flere gange om måneden.

Tre gange om måneden har vi møder i missionshuset 'Arken'. Vi er som regel mellem 40-60 hver gang, og er der noget specielt, kan vi blive 80-100 eller flere når børn og unge er med.

Det er et helt uforpligtende fællesskab. Du kan ikke være eller blive medlem af Indre Mission. Der er bestemt ingen regler, men det vil hjælpe at kunne drikke en kop kaffe.

Ved de tre møder inviterer vi oftest en gæst, der kommer og taler til os, eller kommer med et oplæg til samtale bagefter.

Nogle gange om året har vi besøg af repræsentanter fra andet kirkeligt arbejde, eller der bliver arrangeret et par temauger.

Hvis ikke andet er anført, er mødet kl. 19.00 i Arken, Børkop Missionshus, Peder Breths Vej 3.

Hjertelig velkommen!

Program

Januar

3. Bibelkredse

8.-11. Evangelisk Alliances bedeuge – alle aftener kl. 19

 • 8.  Vi mødes i Arken
 • 9. Vi mødes i Arken
 • 10. Vi mødes i Arken
 • 11. Vi mødes i Brejning kirke

17. Møde ved stenbank-direktør Henning Bech-Larsen, Christiansfeld. Tanker og fortællinger fra Caminoen

24. Møde om bøn og mission ved missionskonsulent Mathilde Stær, Århus

31. kl. 17.30 Familieaften med fællesspisning ved fritidskonsulent i DFS Anne Marie Vejen Najbjerg, Vinderslev 

Februar

7. Bibelkredse

14. Vinterferie

21. kl. 17.30 Fællesspisning, herefter generalforsamling og børnehygge. Tilmelding til spisning til Bente Olesen, 60105969 eller baldersvej7@hotmail.com – senest 19.2.

28. Møde ved studerende fra Dansk Bibel Institut. Et møde med forkyndelse og information om DBI

Marts

6. Bibelkredse

Desværre aflyst! Lørdag den 9. kl. 9-15: Studiedag i Fredericia missionshus ved dr. teol. Kurt Larsen, Menighedsfakultetet. Et frimodigt liv.
Dagen kommer på programmet året efter.

13. Sangaften ved organist Jens Ole Jespersen, Fredericia

20. Stjerneaften. En aften i Arken, hvor du kan vælge mellem tre forskellige møder, alt efter interesse. Tovholder Helle Viftrup. Nærmere program for aftnerne følger

28. Påskemåltid. Særskilt program følger

April

3. Bibelkredse

10. Møde ved daglig leder af Barnets blå hus i Vejle Bente Grauslund Kjeldsen. Koret Cirka medvirker

17. Møde ved daglig leder af Kristeligt Arbejde Blandt Blinde Poul Arne Nyborg Nehemias’ bog

24. kl. 17.30 Familieaften med fællesspisning ved konsulent i DFS Berit Skødt, Lystrup. Om bøn

Maj

1. Bibelkredse

8. Møde ved missionær Heri Elttør, Avlum. Jesus som den gode hyrde

15.-16. Stormøder på IMB ved rektor Kurt Rønne, København (særskilt program følger)

22. Stjerneaften. En aften i Arken, hvor du kan vælge mellem tre forskellige møder, alt efter interesse. Tovholder Helle Viftrup. Nærmere program for aftnerne følger

29. kl. 17.30 Fællesspisning. Forkyndelse og kreative aktiviteter ved kreativ konsulent Helle Noer, Brejning. Den store løve - om Narnia, Aslan og Jesus!

Juni

5. Bibelkredse

7.-9. IM’s årsmødefestival på Mørkholt

12. Møde om diakoni ved diakonikonsulent Margit Ahlefeldt Simonsen, Ans By

Søndag den 23.: Sankt Hans. Nærmere program følger. Båltale ved pastor Helle Lindholt

August

Fredag den 16. kl. 17.30 Fællesspisning og opstart ved bestyrelsen

 

 

Bibelord fra JesusNet

  • Børkop IM
  • Arken Børkop
  • Peder Breths Vej 3
  • 7080 Børkop