De voksne

Vi mødes i bibelkredse og under private former en eller flere gange om måneden.

Tre gange om måneden har vi møder i missionshuset 'Arken'. Vi er som regel mellem 40-60 hver gang, og er der noget specielt, kan vi blive 80-100 eller flere når børn og unge er med.

Det er et helt uforpligtende fællesskab. Du kan ikke være eller blive medlem af Indre Mission. Der er bestemt ingen regler, men det vil hjælpe at kunne drikke en kop kaffe.

Ved de tre møder inviterer vi oftest en gæst, der kommer og taler til os, eller kommer med et oplæg til samtale bagefter.

Nogle gange om året har vi besøg af repræsentanter fra andet kirkeligt arbejde, eller der bliver arrangeret et par temauger.

Hvis ikke andet er anført, er mødet kl. 19.00 i Arken, Børkop Missionshus, Peder Breths Vej 3.

Hjertelig velkommen!

Program

August

14. Obs. Fredag! Fællesspisning kl. 18.00 Opstartsmøde ved bestyrelsen. 20. Pastor Simon N. Skaugen, Uhrhøj. “De livgivende gaver - dåb og nadver”

27. Fritidsforkynder Kurt Ejvind Nielsen, Holstebro. Indsamling til IM.

September

3. Bibelkreds

10. Indre Missions fødselsdag. Formand og præst Hans Ole Bækgaard. “Kaldet til at leve i Kristus og til at vandre Kristus-livet.(Efeserbrevet). Indsamling til IM

17. Fællesspisning kl. 17.30. Høstfest. Leder Knud Dideriksen, Nr. Vilstrup. “Guds velsignelser. Når troen får krop”. Fælles med IMU.

24. SOGNEFESTIVAL: Coach Dorthe Sandvad, Gjern.”Om at finde vej og håb på trods af en barndom med overgreb.”

29. Temaaften og årsmøde i Fredericia missionshus kl. 19.30. Pastor Holger Haldrup, Kolding. “Guds verden”

Oktober

1. Temaaften i Fredericia missionshus kl. 19.30. Pastor Holger Haldrup, Kolding. “Guds værdier”

8. Bibelkreds

15. Efterårsferie

22. Daglig leder for Kristeligt Arbejde Blandt Blinde (KABB) Poul Arne Nyborg “Det gode liv - en aften om Ordsprogenes Bog”. Fælles med IMU. Indsamling til KABB

29. Familieaften med fællesspisning kl. 17.30. Arkens fødselsdag (11 år). Leder af IM’s familiearbejde Gitte Rasmussen: “5 trin for troen - andagt i praksis”. Indsamling til Arken.

November

5. Bibelkreds

12. Redaktør Cecilie Nord Hansen (info om Bibellæser-Ringen) Aftenvandring med Jesus (Markus 6, 39-44). Indsamling til BLR.

19. Konsulent for kreativ forkyndelse Helle Noer. En interaktiv aften om billeder. ”Fadervor”. Fælles med IMU

26. Familieaften med fællesspisning kl. 17.30 - Adventsfest ved Villy Jakobsen.

December

3. Bibelkreds

10. Fritidsforkynder Henning Hansen: “Advent i ord og toner”. Indsamling til IM

17. Julekrea - fælles fordybelse og forberedelse til julefesten. I år skal træet stå med lys i tiden frem til den 29. december.

29. Julefest kl. 14.00. Konsulent for kreativ forkyndelse Helle Noer “Forkerte forventninger”

Januar 2021

4.-7. Evangelisk Alliance Bedeuge

13. Bibelkreds

20.Familieaften med fællesspisning. Missionær Katja Steffensen, Skjern (katja.s@indremission.dk). Messy Church-aften.

Bibelord fra JesusNet

    • Børkop IM
    • Arken Børkop
    • Peder Breths Vej 3
    • 7080 Børkop